POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă asigurăm că respectăm confidențialitatea datelor dvs. și, de aceea, ne angajăm să protejăm orice informații care identifică sau pot contribui la identificarea unei persoane fizice („date cu caracter personal”), pe care le colectăm, le prelucrăm și/sau la care avem acces.

Modul în care sunt colectate, procesate și partajate informațiile cu caracter personal depinde de scopurile și temeiurile legale în bază cărora se face colectarea și prelucrarea lor, precum și de consimțământul specific acordat în acest sens de către dvs.

Acest site, http://cunoasteredesine.ro , este furnizat și administrat de Adina Petronela Gheorghe și echipa Cunoastere De Sine, cu sediul în Brad, jud. Hunedoara, tel: 0732 042 550 , email: office@cunoasteredesine.ro

Prin intermediul acestei Politici cu privire la protecția datelor cu caracter personal (denumită în continuare „Politica”) vrem să ne asigurăm că aveți acces la o informare adecvată cu privire la colectarea și procesarea datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv a acelor informații asupra cărora avem obligația să vă informăm, așa cum prevăd reglementările în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal, incluzând Regulamentul GDPR Nr. 2016/679 (The General Data Protection Regulation).

Ce date personale prelucrăm?
Stocăm și utilizăm datele personale (nume, email, telefon) pe care ni le-ați furnizat prin
 • abonarea la newsletter
 • înscrierea la un eveniment utilizând formularul de înscriere de pe site-ul http://cunoasteredesine.ro
 • solicitarea unei sesiuni de consiliere utilizând formularul de înscriere de pe site-ul http://cunoasteredesine.ro
 • acordul dumneavoastră scris, explicit
Prin abonarea la newsletter sau înscrierea la un eveniment sau serviciu oferit de Cunoastere De Sine SRL direct sau prin intermediul site-ului http://cunoasteredesine.ro ne oferiți acordul de a stoca și prelucra datele dumneavoastră personale (nume, telefon, email).

Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această Politică.

Stocăm și utilizăm alte date personale specifice doar în cazul încheierii de contracte sau emiterii de facturi fiscale de către Cunoastere De Sine SRL sau din alte temeiuri legale.

Vezi mai jos și Politica privind utilizarea cookies.

Care este scopul și temeiul juridic al prelucrării?
Conform GDPR (art. 6 alin. (1) lit. (a)), pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, dacă v-ați abonat în secțiunea de Newsletter sau v-ați înscris la un eveniment sau pentru a beneficia de un serviciu oferit de Cunoastere De Sine SRL (prin formularele de comandă de pe site sau prin datele de contact oferite pe http://cunoasteredesine.ro ), datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a vă răspunde solicitărilor.

Utilizăm datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:
 • marketing: informarea dumneavoastră prin email și/sau telefon cu privire la evenimentele și serviciile oferite de Cunoastere De Sine SRL
 • gestionarea înscrierilor la evenimentele și serviciile oferite de Cunoastere De Sine SRL
 • trimiterea de mesaje administrative (organizatorice) legate de evenimentele și serviciile oferite de Cunoastere De Sine SRL
 • oferirea de materiale gratuite din domeniul specific site-ului http://cunoasteredesine.ro
 • pentru a vă răspunde la întrebări și solicitări
 • actualizarea acordurilor noastre
 • solicitarea de feedback şi înţelegerea nevoilor dvs. cu ajutorul furnizorilor de servicii de analiză (vezi și Politica privind utilizarea cookies)
Cine are acces la datele dvs.?
Datele cu caracter personal transmise de dvs. sunt prelucrate de echipa Cunoastere De Sine.

Datele cu caracter personal sunt confidențiale și nu vor fi comunicate unor terțe persoane.

Cât timp sunt stocate datele dvs.?
Datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi prelucrate pe perioada funcționarii site-ului și pot fi șterse la solicitarea dvs.

Nu vor fi șterse din arhiva noastră datele dumneavoastră personale care au fost utilizate (înainte de solicitarea dumneavoastră de ștergere) pentru emiterea de facturi fiscale sau realizarea unor contracte cu dumneavoastră de către Cunoastere De Sine SRL sau din alte motive cu temei legal. Dar și în acest caz se întrerupe trimiterea de email-uri de marketing dacă solicitați aceasta sau vă dezabonați de la newsletter.

Care sunt drepturile dvs. privind retragerea consimțămintelor și dezabonarea?
Dumneavoastră aveți o serie de drepturi în conformitate cu reglementările de protecție a datelor în vigoare. Anumite drepturi sunt destul de complexe și includ derogări, fapt pentru care este recomandat să citiți legislația aferentă, precum și directivele emise de către autoritățile competențe pentru a obține explicații complete cu privire la aceste drepturi. În caz contrar, puteți găsi un rezumat al drepturilor dvs. în secțiunea de mai jos.

 1. Dreptul la accesarea datelor. Aveți dreptul de a obține confirmarea că datele dvs. cu caracter personal sunt sau nu procesate de către noi. În plus, aveți dreptul să obțineți informații mai detaliate în ceea ce privește datele personale stocate și în ceea ce privește procesarea lor de către noi și, în anumite circumstanțe, aveți dreptul să obțineți o copie a acestor date personale.
 1. Dreptul la rectificarea datelor. Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor personale incorecte și, ținând cont de scopul în care ele sunt procesate, să solicitați completarea datelor personale care lipsesc.
 1. Dreptul la ștergerea datelor. În anumite cazuri, aveți dreptul la ștergerea datelor dvs. personale fără întârzieri nejustificate și anume: i) atunci când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau procesate; ii) atunci când vă retrageți consimțământul pentru procesarea pe bază de consimțământ; iii) atunci când procesarea este în scopuri de marketing direct și; iv) atunci când datele personale au fost procesate fără respectarea legislației în vigoare.
Totuși, există anumite derogări generale de la dreptul de ștergere a datelor. Aceste derogări generale includ cazurile în care procesarea este necesară: i) pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și informare; ii) pentru îndeplinirea obligațiilor legale sau; iii) pentru stabilirea, exercitarea și apărarea revendicărilor legale.

 1. Dreptul la restricționarea procesării. În anumite cazuri, aveți dreptul la restricționarea procesării datelor dvs. personale. Acolo unde procesarea a fost restricționată, noi putem continua să stocăm datele dvs. personale. Altfel, noi le vom procesa numai atunci când: i) avem consimțământul dvs.; ii) sunt necesare pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale; iii) sunt necesare pentru protejarea drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice, sau; iv) din considerente importante care vizează interesul public.
 1. Dreptul la portabilitatea datelor. În măsura în care cadrul legal pentru procesare este reprezentat de consimțământul dvs. și această procesare este realizată prin mijloace automatizate, aveți dreptul să obțineți datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, folosit în mod uzual și compatibil cu dispozitivele de citire generice. Totuși, acest drept nu se aplică acolo unde exercitarea lui ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altora.
 1. Dreptul la opoziție. Vă̆ puteţi opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră̆ atunci când o astfel de prelucrare se bazează̆ pe un interes legitim.Aveți dreptul să obiectați cu privire la procesarea de către noi a datelor dvs. personale în scopuri de marketing direct. Dacă ridicați o astfel de obiecție, noi vom înceta procesarea datelor dvs. personale în acest scop.
 1. Dreptul la retragerea consimțământului. În măsura în care temeiul legal pentru procesarea datelor decurge din consimțământul dvs., aveți dreptul să vă retrageți în orice moment din acel consimțământ.
În cazul în care vă retrageți dintr-un consimțământ acordat, noi vom înceta procesarea datelor dvs. personale, în afara cazurilor și în măsură în care continuarea procesării este permisă sau obligatorie în conformitate cu reglementările de protecție a datelor în vigoare sau cu alte legi și reglementări care se aplică în acest context. Retragerea de către dvs. a consimțământul acordat nu va afecta sub nicio formă temeiul legal în bază căruia s-a făcut procesarea înainte de retragerea consimțământului.

Dacă vă abțineți de la furnizarea consimțămintelor necesare sau dacă vă retrageți ulterior din aceste consimțăminte, acest lucru poate avea drept consecință faptul că nu veți mai putea beneficia de o parte din oferta de servicii furnizate de noi.

 1. Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor.
Aveți dreptul să înregistrați oricând o plângere la autoritatea locală de supraveghere a protecției datelor. Autoritatea de supraveghere a protecției datelor în România este:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Adresa: Bld. General Gheorghe Magheru 28-30, 010336, București, România Telefon: +40318059211 Website: http://www.dataprotection.ro/

Facem tot posibilul să ne asigurăm că vă protejăm datele dvs. personale, să vă informăm despre modul în care procesăm datele dvs. cu caracter personal și să ne conformăm cu reglementările de protecție a datelor în vigoare. În cazul în care aveți nemulțumiri cu privire la prelucrarea și protejarea datelor dvs. personale sau cu privire la informațiile pe care vi le-am furnizat, vă încurajăm să ne sesizați în acest sens pentru ca noi să putem îmbunătăți serviciile. Vă rugăm, de asemenea, să ne contactați fără ezitare atunci când vreți să vă exercitați drepturile dvs..

Vă rugăm să ne contactați prin intermediul datelor de contact enumerate la începutul documentului (găsiți datele de contact și în secțiunea Contact a site-ului). De asemenea vă rugăm să ne furnizați informațiile relevante pentru procesarea solicitării dvs., inclusiv numele întreg și adresa e-mail, astfel încât noi să vă putem identifica. Vom da curs solicitării dvs. fără întârzieri nejustificate.

Vă puteți retrage oricând dintr-un consimțământ referitor la primirea newsletterelor etc. și vă puteți dezabona de la o listă de e-mail urmând instrucțiunile din orice e-mail sau comunicare primită de la noi.

Cum sunt stocate datele dumneavoastră?
Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automate/manuale, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Toate documentele care conţin date cu caracter personal se înregistrează şi urmează regulile de păstrare, procesare, multiplicare, transport, transmitere, distrugere şi arhivare stabilite prin reglementările legale în vigoare şi prin proceduri interne.

Cum aveți acces la datele dvs.?
Puteți modifica datele furnizate prin transmiterea unui mail către noi, mai jos găsiţi toate datele noastre de contact.

Vă puteți dezabona de la newsletter prin selectarea opțiunii „Dezabonare”, din subsolul oricărui newsletter transmis.

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, așa cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta pe adresa noastră de email.

Cunoastere De Sine va furniza informațiile în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.

Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de Cunoastere De Sine gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Cunoastere De Sine poate:
 • fie să perceapă o taxă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
 • fie să refuze să dea curs cererii.
Pentru orice cerere, solicitare de informare sau sesizare cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastră, inclusiv în eventualitatea în care doriți să vă retrageți acordul cu privire la prelucrarea datelor în scop de marketing sau cu privire la interogarea bazei de date, puteți să ne contactați folosind următoarele metode de comunicare:
 • secțiunea Contact din site
 • adresa de email: office@cunoasteredesine.ro
Vă mulțumim! Prin acceptarea acestui acord, datele dvs. personale vor fi prelucrate de Cunoastere De Sine conform prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal.